PROYECTO EDUCATIVO DEL CEIP MARISMAS DEL TINTO
(Aprobado en el curso 2016/2017)


PROYECTO EDUCATIVO DEL CEIP MARISMAS DEL TINTO

CONCRECIÓN CURRICULAR POR UDIs - INFANTIL
NIVEL
UDIs
Infantil - 3 Años
UDI nº1
UDI nº2
UDI nº3
Infantil - 4 Años
UDI nº1
UDI nº2
UDI nº3
Infantil - 5 Años
UDI nº1
UDI nº2
UDI nº3
CONCRECIÓN CURRICULAR POR UDIs - PRIMARIA
NIVEL
UDIs

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6

UDI nº1

UDI nº2

UDI nº3

UDI nº4

UDI nº5

UDI nº6